Projectondersteuning

Projectondersteuning

Techno Event Services ondersteunt uw project van A tot Z. Onze dienstverlening op dit gebied is opgebouwd rondom 6 pijlers: Projectmanagement, projectcoördinatie, crowd management, mobiliteitsmanagement, projectuitvoering en concept ontwikkeling. Op deze pagina leest u alles over deze diensten!

Projectmanagement

De projectvoorbereiding, namens de opdrachtgever, is een van de kernkwaliteiten van Techno Event Services. Onze opdrachtgevers geven kaders aan waar een evenement aan moet voldoen. Techno Event Services verzorgt, beheerst en rapporteert de volgende aspecten: de vergunningaanvragen, de overleggen, planvorming, processen, inkoop, planning, marketing en communicatie, de uitvoering, budgetbewaking en natuurlijk de evaluatie van een evenement. 

Projectcoördinatie

De medewerkers van Techno Event Services verzorgen, realiseren en rapporteren namens de opdrachtgevers de projectcoördinatie. Hierbij moet je denken aan het opstellen van de benodigde deelplannen en processen, de checklist en het algemene draaiboek. Daarnaast wordt er een planning opgesteld voor en van medewerkers, producten en diensten. Zo wordt dus het volledige plan door Techno Event Services gecoördineerd. 

Crowd management

Techno Event Services verzorgt de voorbereiding en de controle tijdens de uitvoering van een publieksevenement. Hierbij richt Techno Event Services zich op het veilig in goede banen leiden, beheersen en sturen van mensenmassa’s en mensenstromen. Dit wordt vaak ondersteund met systemen, medewerkers en materiaal ter voorkoming van overcrowding en crossflowing.

Mobiliteitsmanagement

Namens de opdrachtgever gaat Techno Event Services in overleg met de vergunningverlener voor het vaststellen van het evenemententerrein en de route. Daarnaast vindt er overleg plaats over het parkeren (op afstand) en de hiermee gepaarde afsluitingen en eventuele omleidingen die bij het evenement horen. Dit om de overlast in de omgeving zo laag mogelijk te houden. Deze gegevens worden vastgelegd op AutoCad tekening, conform de CROW-richtlijnen. Daarnaast zorgt Techno Event Services voor het opstellen van een mobiliteits- en verkeersplan.

Projectuitvoering

Techno Event Services verricht onder aansturing van de projectleider, de coördinator en uitvoerder, de dagelijkse operationele aansturing van activiteiten op of in de directe omgeving van een evenement. Daarnaast zorgt Techno Event Services voor het ontvangst van de leveranciers en verzorgd het de materialen die nodig zijn bij een evenement. Dit wordt onder andere gedaan door middel van het houden van de start van de dag, de evaluatie, besprekingen, briefingen en het controleren en inzetten van medewerkers.

Conceptontwikkeling

Veel opdrachtgevers willen vanuit marketing overwegingen een evenement organiseren, maar de tools voor welke locatie, door wie, met wie en wat voor evenement ontbreken vaak. Techno Event Services is de creatieve partner welke in dit proces mee wil en kan denken over deze aspecten.