NK Wegwielrennen 2017 Montferland

NK Wegwielrennen 2017 Montferland

Het NK Wegwielrennen 2017 werd georganiseerd op zaterdag 18 juni en zondag 19 juni voor de wegwedstrijden voor Junior dames, Nieuweling meisjes, Junior heren & Nieuwelingen heren en Elite zonder contract en op woensdag 21 juni alle tijdritten voor alle categorieën en op zaterdag 24 en zondag 25 juni de wegwedstrijden voor Elite vrouwen, Beloften en Elite mannen.

In opdracht van de gemeente Montferland het gehele mobiliteitsvraagstuk op ons genomen. Overige faciliteiten werden reeds uitgevoerd door een bij ons goed bekend staan productiebedrijf. Na verkregen opdracht en kennismaking een volle week van informatie vergaren. Wat al gelijk opviel was de attractieve en natuurrijke wieleromgeving waar de wegwedstrijden verreden werden. Het centraal in Montferland gelegen Specialized, wel bekend in wieler minnend Nederland, fungeerde als bureau organisatie en wedstrijdsecretariaat.

In tegenstelling tot afgelopen jaar werden alle wegwedstrijden en tijdritten verreden in dezelfde omgeving en de routes waren reeds vastgesteld door de KNWU. De focus voor ons lag dus op het verkeersvrij afsluiten van de parcoursen en de verkeerstechnische afhandeling rondom de parcoursen en eventueel infrastructurele aanpassing aan parcours. Verder lagen er nog 2 vraagstukken op de plank, namelijk parkeren ploegen / deelnemers en parkeren bezoekers. Gaande het treffen van de voorbereiding werd de scope uitgebreid met het plaatsen van afrastering en anti parkeermaatregelen parcoursen.

Twee weken voor uitvoering bleek de opkomst van vrijwilligers in de rol van evenementenverkeersregelaar en signaleur beneden maats. Ook deze opdracht werd door de gemeente bij ons neergelegd. Via een van onze partners werd  hierin opgeschaald tot gewenst niveau.

Tijdens de uitvoering was gelukkig niets te merken van de zeer korte voorbereidingstijd. Kleine probleempjes deze zich voor, maar het oplossend vermogen deed wonder zodat opdrachtgever en deelnemers hiervan geen hinder ondervonden. Bij latere terugkoppeling aan opdrachtgever resulteerde in eenduidige beantwoording; Goed gedaan, niets van gemerkt.

Tijdens een van de wegwedstrijden was sprake van een zwaar incident (niet wieler gerelateerd) In samenspraak met de ketenpartner strategie en tactische inzet bepaald. Op de locatie nam François Moelands zijn verantwoordelijkheid. Alle puzzelstukjes werden gezamenlijk in de goede volgorde neergelegd. Juiste tijdstippen inrijden hulpverlening, juiste tijdstip invliegen trauma-heli. Doorkomst deelnemers via tijdschema, 2 afvoerroute operationeel, inclusief VR, motorrijders op juiste positie, volgende doorkomst deelnemers, vervoeren slachtoffer via een van de vastgestelde routes (niet via Duitsland). Rust wedergekeerd, met dankzegging aan een ieder.