Carel Robbers

Carel Robbers

Projectleider

Carel Robbers, heeft zijn eerste seizoen bij Techno Event Services achter de rug. Als projectleider is hij verantwoordelijk voor alle evenementen die Techno Event Services ondersteund. Maar wat houdt dat allemaal in? En waar komt Carel vandaan? 

Carel is begonnen bij de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, waarbij had een adviserende rol had als vergunningverlener voor het afgeven van evenementenvergunningen. Daarnaast stelde hij mobiliteitsplannen op voor evenementen en verzorgde hij de operationele aansturing van de eenheden van de politie tijdens een evenement. Hierna maakte hij de overstap naar heijmans, nadat de politie zich meer en meer terug trok uit de organisatie van evenementen. Sinds begin 2018 heeft hij zijn werkzaamheden voortgezet voor Techno Event Services, voortvloeiend uit het oude Heijmans Event Services.

Alles begint met een goede voorbereiding. Tijdens de voorbereiding zijn André en Carel vooral bezig met afstemming met de opdrachtgever, (optimalisatie van) de planvorming, het opstellen van een mobiliteitsplan, het opstellen van tekeningen voor de inrichting van het terrein en de verkeersmaatregelen, inkoop van producten en diensten en het reserveren van diensten van medewerkers. Nog steeds is er sprake van de terugtrekkende overheid en moeten opdrachtgevers moeten keuzes maken. In deze verder gaande professionalisering bieden wij een mooie middenweg.

Tijdens het evenement zelf is Carel continu in contact met André. Tijdens de uitvoeringsfase heeft André de rol als uitvoerder / coördinator op de werklocatie en stuur ik de eenheden aan vanuit de Centrale Post. In de Centrale Post vindt ook continu afstemming plaats met de opdrachtgever en hulpverlenende diensten. Eventuele calamiteiten worden door Carel in samenspraak met hulpverlening en organisatie opgelost om het evenement zo geruisloos als mogelijk doorgang te verlenen.